ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

2.1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

5. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑ

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

9. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΟΣΑ

10. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΠΟΣ)

11. ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

12. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΑ)

13.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΕΤΕ)