ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μελέτες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την ΓΓΕΤ, από το 1993 έως το 2012, ενδεικτικά αναφέρουμε την «Μελέτη Προσανατολισμού Τεχνολογικών Προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών», την «Μελέτη - Ασκληπιείο πάρκο Αθηνών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», τα «Κείμενα Εργασίας από ΓΓΕΤ», την «Μελέτη για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική Έρευνα στην Ελλάδα» κ.α.


ΑΡΧΕΙΑ