ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΓΕΤ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι γενικού και ειδικού περιεχομένου εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Σε αυτές τις εκδόσεις εμφανίζονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωσε ή στις οποίες συμμετείχε η Γενική Γραμματεία, ερευνητικά προγράμματα τα οποία σχεδίασε και υλοποίησε καθώς και η δυναμική παρουσία της κατά την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις χρονιές 2003 και 2014, και η Προεδρία του ΕΥΡΗΚΑ το 2003.


ΑΡΧΕΙΑ