ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΤΟ 2015

Στο «Ενημερωτικό Δελτίο» διαχρονικά έχουν καταγραφεί οι σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το συναντάμε στην πορεία των χρόνων με διάφορες ονομασίες, άλλοτε ως «ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ» και άλλοτε ως «Ε&Τ.» Το πρώτο περιοδικό δημιουργήθηκε το 1983 με τη μορφή ενός απλού 16σελιδου για να φτάσουμε σήμερα στην ηλεκτρονική του μορφή. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα τεύχη του περιοδικού από το 1983 έως και σήμερα (2015). Μέσα από το ξεφύλλισμα των τευχών του ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει την σημαντικότητα και σπουδαιότητα του περιοδικού όπου μέσα από τις σελίδες του αναδείχτηκαν τα επιτεύγματα των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και πολυποίκιλες και σημαντικές δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα Ε&Τ., σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.


ΑΡΧΕΙΑ