Τίτλος Δράσης: {{ergaCollectionSafe[0].TitlosDrasis}} (Συνολο Εργων: {{ergaCollection.length}})

Τίτλος Επιστημονικά Υπεύθυνος Ανάδοχος Φορέας Προυπολογισμός Δημόσια Δαπάνη Τελική Δημόσια Δαπάνη
{{row.Title}} {{row.ScientificResponsible}} {{row.AnadoxosForeas}} {{row.Budget | number}} {{row.DimosiaDapani | number}} {{row.TelikiDimosiaDapani | number}} Προβολή