ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Community Innovation Survey (CIS 1)

1.2 Community Innovation Survey (CIS 2)

1.2.1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 1994, 1995, 1996, 1997 ΚΑΙ 1998

1.3 Community Innovation Survey (CIS 3)

1.3.1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 1998-2000

1.4 Community Innovation Survey (CIS 4)

1.4.1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2002-2004