1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΒΕ 1986-90
2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1987-1994
2.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΑΡ )
2.4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΠΕΤ Ι
2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STRIDE
2.6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΒΕ-ΣΥΝ- ΠΕΝΕΔ
2.7 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ
2.8 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΝΕΔ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 1989, 1991 & 1995
2.9 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕ(Spin off)-ΦΑΣΗ Α΄
2.10.A ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΒΕ - ΠΡΑΞΕ Β΄ (Τεχνοβλαστοί) - ΕΛΕΥΘΩ (Θερμοκοιτίδες) - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας - Corallia (Cluster μικροηλεκτρονικής)
2.10.B ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
3.2 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
3.3 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
3.4 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
3.5 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
3.6 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3.7 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.8 ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.9 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3.10 ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3.11 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ