ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Αντικείμενο του έργου "Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα" ήταν η διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, για τα έτη 2015 και 2021. Διερευνήθηκε ο ρόλος που αναμενόταν να διαδραματίσει η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία στην επίτευξη της κοινωνίας της γνώσης. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου κατευθύνσεων που θα βοηθούσαν την πολιτεία στο σχεδιασμό πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων και τις επιχειρήσεις στον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής τους.


ΑΡΧΕΙΑ