Προγραμμα Ενισχυσης Ερευνητικου Δυναμικου 2003 (ΠΕΝΕΔ 2003)

 • Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
  1) Η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τομείς αιχμής, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων τα οποία σχεδιάζονται να καταλήξουν σε αποτελέσματα με δυνατότητα αξιοποίησης.
  2) Η αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων.
  3) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
  4) Η αναβάθμιση των στελεχών των επιχειρήσεων
  5) Η αύξηση απασχόλησης ερευνητών από τις επιχειρήσεις.

  ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ