ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρουσιάζονται μελέτες που αφορούν στην Καινοτομία των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα έτη από το 1989 έως το 2004, Community Innovation Survey (CIS 1),(CIS 2),(CIS 3),(CIS 4).


ΑΡΧΕΙΑ